yaygin-gelisimsel-bozukluklar

Yaygın gelişimsel bozukluklar bireylerin erken çocukluk döneminden itibaren sosyal dünya ile etkileşimini ve yaşamını etkileyen rahatsızlıklardır. Yaygın gelişimsel bozukluk kapsamında tanımlanan rahatsızlıklar bireylerin sosyal faaliyetlere uyum sağlama, dil gelişimi ve davranış gelişimi gibi alanlarda yaşıtlarından geri kalmasına neden olabilmektedir.

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Nelerdir?

Yaygın gelişimsel bozukluklar bireylerin günlük hayatlarını yaşıtları gibi idame ettirmesine engel olabilen rahatsızlıklardır. Bu tanımlama altında bulunan 5 farklı rahatsızlık bulunmaktadır. Bu rahatsızlıklar;

  • Rett bozukluğu,
  • Asperger bozukluğu,
  • YGB- BTA,
  • Otistik bozukluk,
  • Çocukluk dezintegratif bozukluğu.

İnsanlar yaşamları boyunca çevreleri ile etkileşim halinde olan sosyal varlıklardır. İnsan yaşamını olumsuz bağlamda etkileyen yaygın gelişimsel bozuklukların etkilerini azaltmak mümkündür. Doğru tedavi ve sürekli eğitim ile yaygın gelişimsel bozukluk kaynaklı meydana gelen sorunların azaltılabildiği bilinmektedir.

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Nasıl Tedavi Edilebilir?

Yaygın gelişimsel bozukluk tedavisi etkin olarak düzenli eğitimler ile mümkündür. Gelişimsel bozukluğa yönelik olarak sunulan özel eğitim olanakları beraberinde bireylerin sosyal çevreleri ile daha uyumlu ve sağlıklı bir hayat sürmelerine imkan tanır.

Yaygın gelişim bozukluklar ancak ve ancak sürekli eğitim ile etkileri indirgenebilen rahatsızlıklardır. Yaygın gelişim bozukluğu yaşayan bir bireyin yaşıtları ile aynı eğitimi alması birey için faydalı değildir. Her çocuğun eğitim alırken aldığı eğitimin nitelikleri ihtiyaçlarını karşılar nitelikte olmalıdır. Bu noktada özel gereksinimi olan çocuklarımız için sunduğumuz özel eğitim olanaklarından faydalanabilirsiniz.

Çocuklarımız için özel olarak hazırlanan eğitim programları MEB tarafından onaylanmış müfredata uygun olarak oluşturulmaktadır. Çocuklarımızın daha iyi bir hayat sürmeleri için ihtiyaç duydukları eğitimi alabilecekleri özel eğitim seçeneklerimiz bulunmaktadır.

Çocuğunuza ihtiyaç duyduğu eğitimi vererek gelişimini yakından takip edebilir, gelişimine uygun eğitimler ile kendini geliştirmesine olanak tanıyabilirsiniz. 

Yaygın Gelişimsel Bozukluklara Yönelik Özel Eğitim Programlarımızdan Faydalanın!

Yaygın gelişimsel bozukluklara yönelik olarak sunulan özel eğitim programlarımız çocuklarımızın kendini rahat ve huzurlu hissedebileceği alanlarda eğitim almalarını mümkün kılar. Günlük yaşam becerilerinden tutun da görsel destek kullanımı, eşleme becerileri, okuma yazma gibi birçok farklı modül ile doğrudan çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu eğitimi onlara veriyoruz.

Özel eğitim programlarımız kapsamında aile eğitimi planlaması ve uygulamaları da gerçekleştirilmektedir. Daha sağlıklı ve kendine güvenen nesiller için sürekli eğitimin önemine inanıyoruz.