zihinsel-engelli-bireyler

Zihinsel engelli bireyler zihinsel yetersizlik ile karşı karşıya olan kişilerdir. Bireylerin gelişim süreçlerinde kendini sıkça gösteren zihinsel yetersizlik, zihin tarafından yerine getirilmesi gereken işlevlerin normal bir şekilde yerine getirememesidir.

Zihinsel engelli bireyler için gelişim süreci diğer bireylere oranla çok daha karmaşık ve yavaştır. Çocuklarımız için sunduğumuz eğitim olanakları onların gelecekte nasıl bireyler olacakları üzerinde büyük etkiye sahiptir. Eğitim ise bireylere sunulurken onlara yönelik olarak düzenlemesi gereken uygulamaları kapsar.

Zihinsel Engelli Bireylere Yönelik Eğitim Uygulamaları

Zihinsel engelli bireylere yönelik eğitim uygulamaları, zihinsel engeli bulunan çocuklarımız için özel olarak tasarlanan ve eğitmenler tarafından öğretilen eğitimlerdir. Çocuklarımızın sağlıklı bir gelişim süreci yaşamasında aile ile olan etkileşimi ve doğru eğitim yöntemleri ile eğitim alması büyük rol oynamaktadır.

Zihinsel engelli bireylere yönelik sunduğumuz eğitim uygulamaları kurumumuz kapsamında çocuklarımıza özel olarak deneyimli eğitmen kadromuz tarafından gerçekleştirilmektedir. Çocuklarımızın zihinsel durumu göz önünde bulundurularak onlara özel olarak bir gelişim süreci tasarlanır. Tasarı kapsamında sunulan eğitimler MEB tarafından onaylanan modüllere uygundur.

Zihinsel Engelli Bireyler ile Nasıl İletişim Kurulmalıdır? Etkin Aile Danışmanlığı

Zihinsel engelli bireyler ile iletişim kurmak söz konusu olduğunda fazla ısrarcı ve sert bir tavır takınmamak gerekir. Çocuklarımız ile iletişim kurmak hem eğitim sürecinin başarılı olması hem de çocuklarımızın gelişim süreçlerinin olumlu ilerleyebilmesi için şarttır.

Zihinsen engelli bireyler dünyaya engeli bulunmayan bireylere göre çok daha farklı bir pencereden bakar. Hayatı algılama ve anlama şekilleri engeli bulunmayan bireylere göre bazen anlaşılamayacak kadar uzak olabilir. Bu noktada zihinsel engelli çocuklarımız için onları anlayan ve onlara yönelik eğitim veren uzmanlarımız etkin olarak hizmet vermektedir.

Zihinsel Engelli Bireyler için Hangi Eğitim Yöntemleri Tercih Edilmelidir?

Zihinsen engelli bireyler için tercih edilen eğitim yöntemleri bireylerin gelişim hızlarına ve bulundukları gelişim sürecine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Zihinsel engeli bulunan her birey için tasarlanan eğitim süreci bu noktada birbirinden farklı olabilir.

Bazı çocuklar diğerlerine göre daha hızlı ya da daha yavaş öğrenebilir. Bu gibi durumlar öğrencilerimizin test edilmesi sonrasında belirlenmektedir. Akabinde çocuklarımıza uygun eğitim planları uygulanmaktadır.